Naši lékaři

MUDr. Jorga Fialová

Odborné vzdělání a kvalifikace

1995 - ukončení 2. LF UK
1998 - Atestace z dermatovenerologie I. Stupně
2009 - Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru dermatovenerologie
2010 - Atestace korektivní dermatologie
2010 - Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru korektivní dermatologie 2010 - Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru korektivní dermatologie
2014 - Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru dermatovenerologie
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů (s platností do 28. 7. 2015)

Odborná praxe:

1995-1996 Geronotocentrum, Praha 8, sekundární lékařka
1996-1997 Kožní oddělení Nemocnice Kralupy nad Vltavou
1997 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce
1997-1999 ARS Cosmetica s.r.o., Karlovo nám., Praha 2
1999 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
2002-2004 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
2004-2011 Pražské dermatologické centrum
2004-2014 Dermatovenerololgická klinika 2.LF UK a FN Na Bulovce
2004-2014 UK, 2. lékařská fakulta, akademický pracovník
2013-2014 Dermatovenerologická ambulance, IKEM, Praha
2015-         
Dermatovenerologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
2016-         
Dermatovenerologická ambulance, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Členství v odborných organizacích

Česká akademie dermatovenerologie
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Lymfologická společnost ČLS LEP
Společnost estetické a laserové medicíny
Společnost korektivní a estetické dermatologie
Spolek českých lékařů Praha
European Academy of Dermatology and Venereology
American Academy of Dermatology

MUDr. Karolína Svobodová (Koblová)

Vzdělaní:

2013 - postgraduální student 2. LF UK v oboru Preventivní medicína (téma: “Nežádoucí účinky biologické léčby”)
2006-2012 - 1. LF UK v Praze
1998-2006 - všeobecné gymnázium Edvarda Beneše v Kladně se zaměřením na cizí jazyky

Odborná praxe:

od 2014 – Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
2012 - zahraniční stáž v rámci Erasmus programu – Homburg (DE)
2011 - zahraniční stáž v rámci programu Lions club – Vienna (OE)
2010 - zahraniční stáž v rámci programu IFMSA – Ohrid (Macedonia)

Členství:

Česka akademie dermatovenerologie
Evropské dermatovenerologická společnost ČLS JEP
European Academy of Dermatology and Venereology
 

MUDr. Lenka Papoušková

Vzdělání:

2009 - ukončení 1. lf Univerzity Karlovy V pRAZE

Profesionální zájmy:

psoriáza, atopický ekzém, dermatoskopická diagnostika

Odborná praxe:

2010-2014: Dermatovenerologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.
2014: Dermatovenerologická klinika MU a FN u Sv. Anny v Brně

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Vzdělání:

1995 - ukončení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
1999 - specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dermatovenerologie 
2013 - ukončení doktorského studia na LF MU

Odborná praxe:

Od 1995 - Dermatovenerologická klinika MU a FN u sv. Anny v Brně
Od 2004 - odborná asistentka LF MU v Brně

Speciální profesionální zájmy:

Psoriáza, hojení ran, flebologie, lymfologie

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Česká dermatovenerologická společnost
Česká flebologická společnost
Česká lymfologická společnost
Česká společnost pro léčbu ran
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
European Academy of Dermatology and Venereology
European Society for Dermatological Research

Prim. MUDr. Darina Zelenková

Vzdělání:

2000-2006: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, všeobecné lékařství
2012: Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dermatovenerologie
2013: Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dětské dermatovenerologie
2014: Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru korektivní dermatologie
2013: 
Certifikát - Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže 

Odborná praxe:

Od 2012 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, primář
2009 - 2012: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
2007 - 2008: Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP
Česká společnost pro léčbu rány
European Academy of Dermatology and Venereology
European Society of Pediatric Dermatology