Nejčastější otázky

1. Máte lupénku? Je lupénka nakažlivá? Jak s ní žít?

Lupénka (psoriáza) je chronické zánětlivé onemocnění kůže s tvorbou šupin. Lupénka není infekční onemocnění. Je důležité, aby si to uvědomil každý pacient již v momentě stanovení diagnózy. Není vzácné, že se lidé obávají nákazy psoriázou, proto je nutné informovat své okolí, že jde o onemocnění vrozené, které může vzniknout vlivem určitých spouštěcích faktorů (stres, infekce, hormonální změny, atd.). Také je důležité informovat svého partnera, že onemocnění má familiární výskyt a může přetrvávat po celý život pacienta.

2. Budou mít psoriázu moje děti?

Předvídat, zda děti psoriatiků budou mít lupénku, je téměř nemožné, typ dědičnosti není takový jednoznačný jako u ostatních onemocnění. Pokud máte psoriázu, vaše děti budou mít zvýšené riziko vzniku tohoto onemocnění, mají tzv. pozitivní rodinnou anamnézu. Lupénka se však u nich nemusí nikdy projevit, ale může se projevit i u dětí vašich dětí.

3. Lupénka se projevuje jen na kůži?

Lupénka je zánětlivé onemocnění, postihuje kromě samotné kůže i nehty a klouby ve formě psoriatické artritidy. Klouby jsou velmi často postiženy, zejména při déletrvající psoriáze. Postiženy jsou zejména drobné klouby rukou, kolena a lokty. Kromě těchto projevů neléčená těžká forma psoriázy může ovlivňovat i funkce jiných orgánů, je to pro zvýšenou hladinu zánětlivých faktorů, proto by se rozsáhlá forma psoriázy měla léčit celkově nejen lokálně mastmi.

4. Víte, že chronický zánět mandlí, neošetřovaných chrup mohou vést ke vzniku projevů, či ke zhoršení lupénky?

Lupénka má určitou genetickou predispozici, existuje skupina spouštěcích faktorů, které mohou dané onemocnění nastartovat v kterémkoliv věku. Velmi často jsou to infekce, které jsou zodpovědné za první projevy psoriázy, jakož i za generalizaci či zhoršení psoriázy. Jde především o streptokokové bakteriální infekce mandlí, nosu, krku, jakož i zubů a dutiny ústní.

5. Věděli byste rozpoznat první projevy lupénky u druhého člověka?

Lupénka se projevuje v typickém průběhu ve formě ložisek, vyvýšených drsných zarudlých ploch pokrytých jemnými stříbrnými šupinami. Ložiska se vyskytují zejména v oblasti loktů, kolen a současně se mohou vyskytovat i na jiných částech těla, zejména ve vlasech.

6. Znáte současné možnosti léčby lupénky?

Každý pacient s psoriázou by měl vědět o všech možnostech léčby lupénky. Dnes kromě lokální léčby existuje i celková léčba psoriázy. Nejmodernější z celkové léčby je tzv. biologická léčba, která má v dnešní době velmi rychlý vývoj. V České republice je registrováno několik biologických preparátů pro léčbu lupénky.

7. Závisí léčba od závažnosti postižení lupénkou?

Jednoznačně ano. Lehké formy psoriázy je možné úspěšně léčit běžně dostupnými lokálními přípravky (mastmi). Nedostatečně léčená středně těžká a těžká forma psoriázy má však devastující účinek na pacienta. Je škoda, když tito pacienti trpí, zejména pokud si uvědomíme, že dnes máme k dispozici léčebné možnosti i pro pacienty s opravdu těžkým postižením.

8. Co s lupénkou během těhotenství?

Obecně platí, že se lupénka během těhotenství zlepší a po porodu a během kojení dojde k jejímu zhoršení. Když jste těhotná, nebo plánujete těhotenství, je důležité informovat včas svého lékaře, zvláště pokud užíváte celkovou léčbu. Systémově podávané léky, ale i některé masti podávané na velké plochy těla, mohou mít vliv na vývoj plodu.

9. Víte jak je v současnosti organizovaný systém celkové léčby psoriázy v ČR?

V souvislosti s biologickou léčbou existuje v České republice několik specializovaných pracovišť, které mohou indikovat a aplikovat biologickou léčbu. Seznam těchto pracovišť najdete v sekci Centra biologické léčby na těchto stránkách nebo na http://www.dermanet.cz/cs/kozni-ordinace/centra-biologicke-lecby/

10. Víte, kde hledat pomoc kromě zdravotní péče?

Na území ČR působí Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků (SPAE), která sdružuje nemocné lupénkou, pořádá pro ně odborné přednášky a semináře, ozdravné pobyty u moře i v termálních lázních, pořádá celostátní setkání a vydává pro své členy bulletin, ve kterém se lze dočíst mnoho zajímavého o psoriáze. Více najdete na stránkách http://www.spae.cz