Seznam center biologické léčby

Hl. město Praha

Adresa
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8

Vedoucí lékař
Hercogová Jana, Prof. MUDr., CSc., MHA

Telefon
266 082 359, 266 082 237

Web
www.bulovka.cz

Hl. město Praha

Adresa
Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV
Šrobárova 5
Praha 10

Vedoucí lékař
Arenberger Petr, Prof. MUDr., DrSc., MBA

Telefon
267 163 000

Web
www.fnkv.cz

Hl. město Praha

Adresa
Dermatovenerologická klinka 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2
120 00 Praha 2

Vedoucí lékař
Štork Jiří, Prof. MUDr., CSc.

Telefon
224 920 610, 224 920 401

Web
www.vfn.cz

Hl. město Praha

Adresa
Dermatovenerologické oddělení FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - ambulance

Vedoucí lékař
Machovcová Alena, Prim. MUDr., MBA

Telefon
224 438 752, 224 438 760

Web
www.fnmotol.cz

Hl. město Praha

Adresa
Kožní oddělení, Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
160 00 Praha 6

Vedoucí lékař
Hoffmann Jaroslav, Prim. MUDr., CSc.

Telefon
973 203 311

Web
www.uvn.cz

Jihočeský kraj

Adresa
Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice

Vedoucí lékař
Horažďovský Jiří, Prim. MUDr., Ph.D.

Telefon
387 878 600

Web
www.nemcb.cz

Jihomoravský kraj

Adresa
Dermatovenerologická klinika MU a Nemocnice u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno

Vedoucí lékař
Vašků Vladimír, Prof. MUDr., CSc.

Telefon
543 182 794, 739 082 989

Web
www.fnusa.cz

Jihomoravský kraj

Adresa
Dermatovenerologické oddělení, FN Brno
Jihlavská 25
625 00 Brno Bohunice

Vedoucí lékař
Prim. MUDr. Olga Faustmanová

Telefon
532 233 372, 604 511 034

Web
www.fnbrno.cz

Karlovarský kraj

Adresa
Kožní oddělení, Nemocnice v Sokolově, Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Slovenská 545
356 01 Sokolov

Vedoucí lékař
Němcová Helena, Prim. MUDr.

Telefon
352 520 299

Web
www.nemsok.cz

Královehradecký kraj

Adresa
Klinika nemocí Kožních a pohlavních FN a LF UK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Vedoucí lékař
Salavec Miloslav, Doc. MUDr., CSc

Telefon
495 836 357, 603 771 080

Web
www.fnhk.cz

Moravskoslezský kraj

Adresa
Kožní oddělení FN Ostrava
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava

Vedoucí lékař
Vantuchová Yvetta, Prim. MUDr., Ph.D.

Telefon
597 374 500, 597 374 540, 603 144 969

Web
www.fnspo.cz

Olomoucký kraj

Adresa
Klinika chorob kožních a pohlavních UP a FN Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Vedoucí lékař
Tichý Martin, odb. as., Ph.D.

Telefon
588 444 519, 724 902 971

Web
www.fnol.cz

Olomoucký kraj

Adresa
Kožní odd., Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
771 11 Olomouc

Vedoucí lékař
Diamantová Dominika, Prim. MUDr., Ph.D.

Telefon
973 407 160

Web
www.vnol.cz

Plzeňský kraj

Adresa
Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň

Vedoucí lékař
Pizinger Karel, Prof. MUDr., CSc.

Telefon
377 402 148

Web
www.fnplzen.cz

Ústecký kraj

Adresa
Kožní odd., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí lékař
Filipovská Olga, Prim. MUDr.

Telefon
477 112 742

Web
www.mnul.cz

Ústecký kraj

Adresa
Kožní sanatorium Ústí nad Labem
Velká Hradební 47
400 01 Ústí nad Labem - ambulance

Vedoucí lékař
Duchková Hana, Prim. MUDr., DrSc.

Telefon
475 209 228

Web
www.koznisanatorium.cz

Vysočina

Adresa
Kožní oddělení
Vrchlického 59
Jihlava

Vedoucí lékař
Policarová Marie, Prim. MUDr.

Telefon
567 157 471, 603 836 632

Web
www.nejmi.cz

Zlínský kraj

Adresa
Kožní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín

Vedoucí lékař
Tomková Hana, Prim. MUDr., Ph.D.

Telefon
577 552 310

Web
www.bnzlin.cz